Opšti uslovi

 1. Nakon prijema porudžbine putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu.
  Do trenutka poziva naših operatera, status Vaše porudžbine je "na čekanju".
  Ukoliko je naručena roba dostupna i spremna za slanje, operater će Vas kontaktirati radi provere ispravnosti Vaših podataka i potvrde narudžbenice. U slučaju da artikli nisu dostupni, takođe ćete biti obavešteni od strane operatera.
  2. Nakon potvrde porudžbine od strane kupca, porudžbina je neopoziva.
  3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.
  4. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde porudžbine.
  5. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene porudžbine.
  6. U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni prilikom telefonske potvrde porudžbine.
 2. U slučaju da nakon izvršenog poručivanja proizvoda, bude utvrđeno da je greškom na sajtu za poručeni proizvod označena pogrešna cena (npr. umesto 3000, stoji cena 30 RSD), prodavac će nastojati da kupca u što kraćem roku obavesti o uočenoj grešci i tačnom iznosu cene koja je za poručeni proizvod važila u trenutku poručivanja. U tom slučaju kupac ima pravo da poručeni proizvod plati po ispravnoj maloprodajnoj ceni ili da odustane od porudžbine.

Garancija kvaliteta

Royal Mobil garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosi Royal Mobil. Potrebno je da proizvod vratite u originalnom pakovanju sa računom. Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe ili kao posledica štete nastale prilikom transporta.

Privatnost podataka

U ime internet prodavnice Royal Mobil obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni internet prodavnice Royal Mobil (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani.

Royal Mobil se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

 

Osnovni podaci o firmi

Royal Mobil D.O.O.
Masarikova 122, Šabac
Šifra delatnosti: 4743, Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
PIB: 109107470
Matični broj: 21126837
Žiro račun: 265-3300310030146-73, Raiffeisen bank
E-Mail: info@royalmobil.rs
Telefon: 063/32-32-42
Web adresa: www.royalmobil.rs

 

Opis robe

Royal Mobil D.O.O. se bavi online prodajom mobilnih telefona, opreme za mobilne telefone i računare, auto opreme i ostalih (elektronskih) uređaja (Proizvodi) preko sajta www.royalmobil.rs.

Korisnički servis

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa kupovinom na Sajtu, korišćenjem Sajta, kao i bilo koja druga pitanja, slobodno nas kontaktirajte na sledeću imejl adresu info@royalmobil.rs ili broj telefona 063/32-32-42 između ponedeljka i petka od 09 do 17h.

Dostava robe i eventualna ograničenja

Predaja robe kurirskoj službi uglavnom se vrši u roku od maksimalnih 48 sati od trenutka kada Vam naš operater telefonski potvrdi porudžbinu, a najčešće već u roku od 24h. Pošiljke otpremamo samo radnim danima. Sve porudžbine primljene do 14 časova i potvrđene od strane našeg operatera do kraja radnog vremena, u velikoj većini slučajeva biće predate kurirskoj službi istog dana ili sutradan, a biće isporučene najčešće u roku od 72 sata od momenta predaje paketa kurirskoj službi. Pošiljke koje primimo od petka u 14 časova do ponedeljka u 9 časova potvrđujemo sa kupcem od ponedeljka.

Napominjemo da će Royal Mobil uložiti maksimalne napore da porudžbina bude potvrđena i poslata već istog dana, dok za rokove isporuke od strane kurirske službe ni u kom slučaju ne možemo da odgovaramo! 

Nepotvrđene porudžbine (kupac se ne javlja na telefon, nepostojeći broj i slično) neće biti poslate.

Sve porudžbine isporučuje kurirska služba Post Express, BEX i AKS.

Isporuka robe je moguća samo na teritoriji Republike Srbije, na adresi navedenoj u porudžbini.

Cena dostave je od 330 rsd zavisno od mase paketa i jedinstvena je za područje cele Srbije.

Za sve porudžbine od preko 7000 RSD - isporuka do Vaše adrese je potpuno BESPLATNA.

Svi proizvodi sa sajta su NA STANJU i odmah dostupni za slanje na Vašu adresu.

*AKS i Bex kurirske službe ne vrše isporuku paketa subotom. Sve porudžbine primljene petkom, biće dostavljene u ponedeljak..


Politika reklamacija

Ukoliko je proizvod kupljen putem našeg online portala (webshop-a), Vaš prigovor možete podneti u pisanoj formi na mejl adresu (reklamacije@royalmobil.rs) , ili putem 'Povrat robe' obrasca, pri čemu Vas molimo da navedete Vaše kontakt podatke i broj narudžbine, kao i detalje o primedbi.

Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora da bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor, pri čemu vraćeni proizvod mora biti bez ikakvih nedostataka, u kupljenom stanju. U tom slučaju, po Zakonu o zaštiti potrošača, trošak dostave pada na kupca.

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na sledeće načine:

Telefonom na broj: 063/32-32-42.

Pisanim putem, na adresu Prodavca: Masarikova 122, Šabac

Elektronskim putem, na elektronsku (email) adresu Prodavca reklamacije@royalmobil.rs ili “Povrat robe” obrazac na sajtu, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

Molimo Vas da ne šaljete povrate bez prethodne konsultacije sa nama.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana (za nameštaj i tehničku robu 30 dana), od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. S toga će Kupca svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnosti Kupca smatraće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u zakonskom roku.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Kupac dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Prodavac se obavezuje da će svaki proizvod koji je predat na servis a čija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko Kupac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.

Kupac je dužan da popravljeni proizvod preuzme najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da može preuzeti proizvod sa servisa. Nakon isteka tog perioda Prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod može biti predat na recikliranje.

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija, te da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Hvala na razumevanju.

Zaštita privatnosti korisnika

Royal Mobil D.O.O. čuva privatnost i podatke o ličnosti svih naših kupaca, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Royal Mobil D.O.O. je uskladio svoje poslovanje sa navedenim zakonom. Kako biste se obavestili o tome kako obrađujemo i štitimo Vaše podatke o ličnosti Royal Mobil D.O.O. kao i Vašim pravima povodom toga, pogledajte naše Obaveštenje o privatnosti

Izjava o PDV-u

S obzirom da je Royal Mobil D.O.O. u sistemu PDV-a, samim tim je PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

 • u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
 • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
 • na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
 • na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
 • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošač

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora. Slobodno nas kontaktirajte ukoliko imate neka pitanja, zamerke ili pohvale. Hvala na poverenju.

Kolačiće upotrebljavamo kako bi ova web stranica radila pravilno i kako bismo bili u stanju da vršimo dalja unapređenja stranice sa svrhom poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva, kako bismo personalizovali sadržaj i oglase, omogućili značaj društvenih medija i analizirali promet. Nastavkom korišćenja naših stranica prihvatate upotrebu kolačića.
 • Obavezni
 • Trajni
 • Statistika
 • Marketing